Skip to content

Privacybeleid

GlobalFood Tech SRL is overgenomen door Oracle en zal binnenkort overgaan naar het privacybeleid van Oracle. Houd er rekening mee dat de bepalingen van het onderstaande privacybeleid van GlobalFood Tech SRL van kracht blijven totdat de overgang van het beleid is voltooid.
1. Contactgegevens
 1. De identiteit en de contactgegevens van de Leverancier van producten en/of diensten en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming Identiteit en de contactgegevens van de Leverancier van producten en/of diensten (in dit Privacybeleid ook wel de “Leverancier van producten en/of diensten” of de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd):
Restaurant Demo
Adres: Industrieweg 82 N, 2651 BD Berkel en Rodenrijs, Nederland
BTW-nummer: NL859160075B01
Bedrijfsregistratienummer: 72578297
Functionaris voor gegevensbescherming: n.v.t.
2. Doeleinden (en bijbehorende rechtsgrondslag) van de verwerking(en)
 1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u (in dit privacybeleid ook wel “u” of de “klant” of de “betrokkene” genoemd) die door de klant zijn verstrekt (bijv. Naam, achternaam, (aflever)adres, telefoonnr. , e-mailadres) bij het bestellen van producten en/of diensten via de applicatie van de Aanbieder (in dit Privacybeleid de “applicatie” of de “oplossing” genoemd), en door de Aanbieder aan de Verwerkingsverantwoordelijke meegedeeld, voor welk doel dan ook om de stappen te ondernemen om met de klant een contract af te sluiten (naar aanleiding van een verzoek van de klant bij het gebruik van de applicatie) en om de met de klant gesloten overeenkomst uit te voeren (de “overeenkomst”).
 2. Uw elektronische contactgegevens die worden verstrekt in het kader van de verkoop van een product of een dienst, kunnen worden gebruikt voor direct marketing (ongevraagde communicatie) met betrekking tot soortgelijke producten of diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de uitschrijflink die beschikbaar is voorafgaand aan een bestelsessie van u of in de voettekst van elke marketing-e-mail die u van ons ontvangt.
 3. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid, kunnen uw (elektronische contactgegevens) gegevens door Verwerkingsverantwoordelijke en/of de leveranciers van producten en/of diensten worden gebruikt om u direct marketingcommunicatie (ongevraagde communicatie, producten of diensten die niet vergelijkbaar zijn met die in het kader waarvan u uw gegevens heeft verstrekt), zolang u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming altijd intrekken door naar de verstrekte link te gaan.
 4. De Verwerkingsverantwoordelijke zal al uw persoonsgegevens opslaan en verwerken voor de maximale omvang en periode bepaald door de dwingend geldende wettelijke voorschriften die van kracht zijn.
 5. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden waarvoor u ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
3. Wettelijke basis van de verwerking
De wettelijke basis van de verwerking zijn artikel 6 lid (1) letter (b) en (c), evenals, in het bijzonder in het geval van direct marketing, de letter (f), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, vanaf 27 april 2016 (in dit privacybeleid de “Verordening” of (“GDPR”) genoemd, namelijk:
 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan;
 2. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 3. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een derde partij…
Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wettelijke voorschriften, kan de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden uitgevoerd voor een legitiem belang, rekening houdend met het feit dat er een relevante en adequate relatie bestaat tussen de betrokkene en de Verwerkingsverantwoordelijke, waarbij de betrokkene is /klant worden van de Verwerkingsverantwoordelijke. De legitieme belangen die de Verwerkingsverantwoordelijke nastreeft via de direct marketingcommunicatie, zijn voornamelijk de mogelijkheid om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke.
4. Ontvangers of de categorie van ontvangers van de persoonsgegevens
 1. Verzenden van uw gegevens naar verschillende ontvangers en in verschillende (derde) landen, ontvangers die de persoonsgegevens verwerken voor (compatibele, gerelateerde en gecorreleerde doeleinden met) het doel van het uitvoeren van het contract dat u met de Verwerkingsverantwoordelijke heeft, namelijk: bezorgers, drukkerijen, pos-factureringsproviders, loyaliteitsproviders, enz.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en ter wille van de duidelijkheid, zal de volgende informatie worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers, voor de volgende doeleinden:
 3. Uw gegevens, te weten: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien van toepassing), pro.